КОИ СМЕ НИЕ


Здравото човешко тяло е предпоставка за силен дух, за най-искрени чувства и за смели мечти. Ние, в „Алкалоид“, постоянно се стремим да укрепваме, да пазим и да съхраняваме здравето - този ценен дар на природата. С неуморна страст създаваме продукти, които са синоним на най-високо качество. Продължаваме да инвестираме в мечтата си за по-здравословен и по-качествен живот на всеки човек, тъй като вярваме, че ЗДРАВЕТО Е ПРЕДИ ВСИЧКО .


„Алкалоид“ АД - Скопие е фирма, която повече от осем десетилетия работи в областта на производството на лекарства, козметични и химически продукти и обработката на растителни суровини.


„Алкалоид“ АД е акционерно дружество, което има два основни предмета на дейност: Фармацевтични продукти и Химикали, Козметика и Обработени Растителни Суровини; има две дъщерни дружества в Северна Македония, както и 19 дъщерни дружества и 2 представителства в чужбина (Сърбия, Черна гора, Косово, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, Словения, Швейцария, България, Турция, Украйна, Руската федерация, САЩ, Румъния и Великобритания).


Фирмата има 60 служители в България.

Здравето преди всичко

60

Служители в България

Обръщение на главния изпълнителен директор/председател на УС на „Алкалоид“ АД - Скопие

2022 г. бе още една година, изпълнена с много трудности и предизвикателства: несигурност и неопределеност в областта на здравеопазването, логистиката, енергетиката и икономиката. Икономическите заглавия прогнозираха песимистични сценарии като намаляване на промишленото производство в региона, ръст на нивото на безработицата, повишаване на инфлацията, нестабилни цени на суровините – и това само като част от основните им акценти.

Нашата мисия

Нашият стремеж и ежедневната ни работа са водени от идеята за живот в по-здрава околна среда и свят, за отлично качество на произвежданите продукти и предлаганите услуги, за висок професионализъм в работата и за успешно развитие на фирмата и просперитет на работещите в нея.

Нашите главни приоритети са споделяне и защита на интересите на всички страни в този сложен процес. Наши основни задължения са грижата за здравето и качеството на живот на всеки човек, усъвършенстването на здравната система и опазването на околната среда. Основата на дейностите ни е фокусирана върху непрекъснатото развитие на лечебната практика и грижата за здравето на хората, от това се ръководим, когато казваме, че нашият девиз е:

ЗДРАВЕТО Е ПРЕДИ ВСИЧКО

Нашата визия

„Алкалоид“, като световно ориентирана компания, има поставени високи цели и задачи, които ще осигурят неговата конкурентоспособност и добро пазарно позициониране. Ние имаме готовност и сме отворени за нови пазари и нови партньорства, за нови производства и нови продукти с най-високо качество, прилагайки най-новите технологии и съвременни бизнес стандарти.

Нашите ценности

В своята производствена, търговска и управленска дейност „Алкалоид“ прилага най-високи етични норми и стандарти. Убедени сме, че етиката в поведението и бизнес отношенията е предпоставка за кариерното развитие, за успеха на екипа в личен и в делови план, като централно място във взаимоотношенията заемат следните ценности:

• Хората са преди всичко

• Почтеност и честност

• Заедно и обединени постигаме най-добрите резултати

• Управление, основано на резултати