КОРПОРАТИВНА СТРУКТУРА

Има бакалавърска степен по машиностроене, аспирантура в Chartered Institute of Marketing в Лондон, Обединеното кралство. Член на Управителния съвет от 2004 г.; назначен за Председател на Управителния съвет през 2007 г. Отговаря за цялостната дейност на Групата фирми „Алкалоид“. 

Живко Мукаетов (Zhivko Mukaetov)

Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор

Притежава бакалавърска степен по икономика. Член на Управителния съвет от януари 2013 г. Отговаря за финансовата дейност на Дружеството.

Виктор Стойчевски (Viktor Stojchevski)

Член на Управителния съвет и Финансов директор

Доктор по медицина със следдипломно обучение по фармакологична бдителност от Университета на Хертфордшир в Хатфийлд, Обединеното кралство. Член на борда от април 2023 г. Отговаря за осигуряването на качеството и корпоративната интегрирана система за управление на Алкалоид.

Оливера Панева (Olivera Paneva)

Член на Управителния съвет, отговарящ за осигуряването на качеството и корпоративната интегрирана система за управление на Алкалоид

Има бакалавърска степен по икономика. Член на Управителния съвет от 2006 г. Отговаря за операциите в сегмента акционерно участие и собственост. 

Георгий Йованов (Gjorgji Jovanov)

Член на Управителния съвет и Директор „Акционери и собственост“

Има бакалавърска степен в машиностроенето. Член на борда от 2007 г. Отговаря за цялостната дейност на отдела за общи услуги.

Кире Ицев (Kire Icev)

Член на Управителния съвет и Директор на Отдел „Общо обслужване“.