ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ

В своята дейност „Алкалоид“ прилага най-високите етични норми и стандарти. Убедени сме, че етиката в поведението и бизнес отношенията е предпоставка за траен личен и професионален успех. Нашите ключови ценности са:

Хората преди всичко

Ние приемаме различните възгледи на хората с уважение и достойнство. Насърчаваме изразяването на различни гледни точки с разбиране и съпричастност, независимо от длъжността на служителя във фирмата, произхода, възрастта, пола, ценностите, политическите пристрастия, възгледите или интересите. Възприемаме различията между хората като добра основа за ново начало, за обучение и за нов подход към нещата по различен начин.


За да покажем индивидуален подход и уважение към всеки, с когото общуваме и работим, ние трябва да сме напълно ясни и прозрачни  в отношенията си него - с колегите, клиентите, сътрудниците, съинвеститорите, външните партньори, държавните институции, браншовите организации и т.н.


Прозрачността поражда доверие , а доверието е основата и крайъгълният камък, на който разчитаме и се оповаваме. Нашето доверие получава всеки, който идва при нас на всички нива и то е от решаващо значение при установяването и развитието, както на вътрешните, така и на външните отношения, тъй като ние вярваме, че доверието е в основата на добрата комуникация .


За да разберем гледната точка или обстоятелствата на човека срещу нас, независимо, дали сме съгласни с него или не, ние подхождаме с уважение, съчувствие и изслушване.  Ние винаги се стараем да опознаем и да разберем събеседника.


Нашата фирма активно участва в обществени и благотворителни събития и призовава служителите си да бъдат отговорни към страната и обществото. Вярваме, че дарявайки наши продукти и ресурси, правим обществото, в което живеем и работим по-добро и по-човечно.