В ПАМЕТ НА...

На 29 март 2007 г. с голяма тъга се сбогувахме с нашия Председател на Управителния съвет г-н Трайче Мукаетов, човекът, който посвети целия си живот, цели 34 години, на Алкалоид. Човекът, който постави Алкалоид в редицата на известните фармацевтични гиганти, направи компанията Алкалоид такава, каквато е известна днес по света. Той е роден на 20 септември 1945 г.


Кариерата му започва, след като завършва Електротехническия факултет в Белград като бакалавър със специалност „Организация на процесите и информатика“, когато е назначен за първи директор на Македонското Държавно Управление по информатика. Той продължава кариерата си в „Алкалоид“, където през 1974 г. създава Компютърния Център, който под неговото ръководство бива обявен за водещ компютърен център в Македония. От 1985 г. г-н Трайче Мукаетов е назначен за изпълнителен директор (главен управляващ директор) на „Алкалоид“ АД -Скопие.


Този период е свързан с голям инвестиционен цикъл на дружеството, както и с промени в собствеността му, продиктувани от реформите на системите на държавата.

Въпреки радикалните реорганизации, „Алкалоид“ остава една от малкото компании в страната, които успяват да запазят положителната тенденция на растеж и развитие и дори да подобрят оперативните си показатели. Като голям стратег и визионер, през 1996 г. той инициира строителството на нови фармацевтични предприятия, оборудвани с нови автоматични производствени линии и с увеличени производствени мощности.


През този период „Алкалоид“ получава подкрепата от Европейската банка за възстановяване и развитие (European Bank for Reconstruction and Development) и от Международната финансова корпорация (International Finance Corporation), когато за първи път на македонска фирма бива отпуснат заем без escrow/ без депозирано у трето лице писмено задължение/, предоставен от името на държавата.


Непрекъснатият растеж и ускореното развитие на „Алкалоид“ превръщат фирмата във водеща фармацевтична компания в региона и във връх в управленския мандат на Трайче Мукаетов. Той продължава да работи по планирането на развитието и утвърждаването на „Алкалоид“, по изработването на печеливша бизнес - стратегия и по изготвянето на дългосрочна политика на компанията и на длъжност „Председател на Управителния съвет“ през последната година от кариерата си.


Неговата харизма, далновидност и усилена работа допринесоха значително за икономическото развитие на Македония. За постиженията и за приноса си г-н Трайче Мукаетов е удостоен с множество признания и отличия. Бил е в управителните съвети на различни видни организации в сферата на здравеопазването, фармацията и спорта. Удостоен е с наградата „Мениджър на Република Македония за 1993 г.“ и „Мениджър на десетилетието за периода от 1985 г. до 1995 г.“ Биографията му, несъмнено е допринесла за обявяването му за Генерален консул на Кралство Дания в Македония, чест и доверие давани само на личности със значим принос в обществения живот и международната политика.


В областта на дипломацията той положи големи усилия за задълбочаване на сътрудничеството между Македония и Кралство Дания. Заслугите му в тази област са отличени с медал „Кавалер на Ордена на Датското Знаме“, връчван от датската кралица Маргарете II за изключителни постижения. За служителите на компания „Алкалоид“ той бе пример за отдаденост, трудолюбие и честност и ще остане в паметта на всички като човек с висок професионализъм и човешко отношение и подкрепа към колегите и всички служители на „Алкалоид“. Трайче Мукаетов много обичаше страната си, „Алкалоид“ и семейството си. За нас беше огромно удоволствие и голяма чест да работим заедно с него всички тези години.